067 EX 5517/19 – budova-bydlení s pozemky v k.ú. Bukov, obec Ústí nad Labem

1612864800

Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

067 EX 1193/06 – rodinný dům s pozemky v k.ú. Roprachtice – podíl 1/2

1612864800

Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

067 EX 2008/20 – bytová jednotka – k.ú. Roztoky u Prahy

1612864800

Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

067 EX 1388/20 – bytová jednotka k.ú. Dejvice

1612864800

Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

067 EX 47/12 – budova – občanská vybavenost, k.ú. Jindřichovice pod Smrkem

1612864800

Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

067 EX 1708/20 – bytová jednotka, k.ú. Bohosudov

1612864800

Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

067 EX 3943/10 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Horní Jelení

1612864800

Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

067 EX 29036/19 – pozemek – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Milevo – podíl 4/6

1612864800

Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

NOVÝ TERMÍN 67 EX 21536/11 – Rodinný dům – kat. území Kostelec nad Labem

1612868400

Datum a čas konání: 09.02.2021 11:00

ZAPLACENO – 67 EX 260468/09 Byt – kat.území Tuhnice

1612868400

Datum a čas konání: 09.02.2021 11:00