Datum a čas konání: 15.12.2020 10:00

Přidáno: 16.04.2020

Pozemky jsou od sebe vzdáleny cca 70 m.
Pozemek parc.č. 2291, má protáhlý obdélníkový tvar, nachází se v severovýchodní části katastrálního
území města Uherský Brod – část Havřice, na jejím okraji, táhne se od asfaltové cesty směrem
na sever. Pozemek je rovinný. Přístup je možný po městské asfaltové cestě. V okolí
se nachází zemědělské a lesní pozemky. Dle územního plánu města Uherský Brod se pozemek
nachází v plochách “O – orná půda” a „plochách bývalé skládky – nevhodné pro zemědělské účely“.
Pozemek parc.č. 2303 má přibližně lichoběžníkový tvar, nachází se v severovýchodní části
katastrálního území města Uherský Brod – část Havřice, na jejím okraji, je v blízkosti asfaltové cesty.
Pozemek je rovinný, zvlněný. Přístup je možný po městské asfaltové cestě. V okolí
se nachází zemědělské a lesní pozemky. Dle územního plánu města Uherský Brod se pozemek
nachází v plochách “L – lesy”. Na pozemku jsou traviny a náletové křoviny.
Centrum města Uherský Brod je ve vzdálenosti 2,5 km, do centra Uherského Hradiště je vzdálenost
12,6 km.

Přílohy:

PDF znaleck-posudek-1028_07.pdf 6,2 MB
PDF 1028_07-draebn-vyhlka.pdf 324,16 kB