Datum a čas konání: 11.06.2020 10:00

Přidáno: 04.05.2020

Pozemek se nachází v západní části katastrálního území, na okraji města, mezi železniční tratí a ulicí
„Na Vráži“, mezi pozemky na kterých jsou postaveny rekreační objekty. Terén je svažitý.
Na neudržovaném pozemku se nachází náletové dřeviny a křoviny. V zadní části pozemku se nachází
rozestavěná stavba o půdorysných rozměrech cca 5,2 x 2,4 m. Základy s podezdívkou z betonových
tvárnic a na nich dřevěná trámová stěnová a střešní konstrukce. V dolní pravé části pozemku
je nedokončená část oplocení z betonových tvárnic v délce cca 3 m. Přístup je možný jen přes
nezpevněné cesty na pozemcích jiných vlastníků (parc.č. 207/26, 203) a přes pozemek parc.č. 200/8,
který je ve vlastnictví města, který navazuje na oceňovaný pozemek. Dle územního plánu je pozemek
veden jako „BR – bydlení v rekreačních oblastech“ s etapizací výstavby „Ia“.

Přílohy:

PDF draebn-vyhlka-106329_08-1.pdf 335,38 kB
PDF znaleck-posudek-106329_08.pdf 3,78 MB
JPG dsc08819.jpg 305,72 kB