Datum a čas konání: 10.11.2020 10:00

Přidáno: 12.03.2020

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na svažitém terénu.
Část obvodové zdi je z jedné strany vzhledem ke svažitému terénu pod úrovní okolního terénu. Jedná
se o stavbu, která byla pravděpodobně užívaná k bydlení typu “vejminek”, s navazující hospodářskou
částí. Současný technický stav stavby pravděpodobně neumožňuje běžné užívání. Dle územního
plánu obce Krajková, se oceňované pozemky parc.č. St. 291/2 a 71/4 nachází v plochách
stabilizovaných BV: “plochy bydlení venkovského”. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy.
Centrum obce Krajková je ve vzdálenosti 400 m, do Sokolova je vzdálenost cca 8,5 km. Oplocení je
provedeno včetně sousedního dvora, ze kterého je vstup do domu, přes bránu s brankou. Dvůr, ze
kterého je vstup do stavby, je ve vlastnictví jiného subjektu.

Přílohy:

PDF znaleck-posudek-107680_09.pdf 7,7 MB
JPG img_2587.jpg 473,39 kB
PDF 107680_09-dra.-vyhlka.pdf 323,1 kB