Datum a čas konání: 14.12.2021 14:00

Přidáno: 25.10.2021

foto 2 foto 3 foto 1Pozemek parc.č. 971 je z části svažitého terénu, se smíšeným volně rostoucím porostem. Dle
územního plánu obce se pozemek celou plochou nachází ve stabilizovaných plochách “NSp – plochy
smíšeného území – přírodní”, část výměry (cca 1187 m2) vč. pásu sousedních pozemků navazujících
na areál, který je veden v plochách drobné výroby a výrobních služeb. Oceňovaný pozemek je
vymezen v plochách zastavěného území k 1.9.2019, je součástí celku, který je tvořen přírodními
plochami s okolními lesními pozemky vč. vodní plochy a toku Bílina. Nejedná se tedy o pozemek
potenciálně stavební. Centrum obce Jirkov je ve vzdálenosti cca 2 km, do Chomutova je vzdálenost
cca 3 km. Přístup k pozemku je možný po nezpevněných cestách.

Přílohy:

PDF 11148_16-dra.vyhlka.pdf 362,02 kB
PDF 11148_16-znalec.pos_..pdf 1,19 MB