Datum a čas konání: 15.12.2020 10:00

Přidáno: 11.02.2020

Pozemky tvoří téměř jeden celek (jsou pouze odděleny v místě pod mostem, přes který vede silnice č.
I/11) a jejich délku (cca 3 km) vymezuje katastrální území část obce Nebory, Třinec. Jedná se
o koryto vodního toku „Neborůvka“. Potok protéká v jihozápadní části katastrálního území Nebory,
vede pod několika mosty a pokračuje do jeho severní části. Tok je přirozený, kamenitý, po jeho délce
se zvětšuje a prohlubuje. Přístup je obtížný, přes lesní porost, náletové dřeviny, jen u mostů je snazší.
Dle územního plánu jsou pozemky parc.č. 1396/1, 11396/3, 1396/8, 1396/9 jsou vedeny jako „plochy
vodní a vodohospodářské“. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy a zemědělské pozemky.
Centrum obce Nebory je ve vzdálenosti cca 1,1 km, do Třince je vzdálenost 4 km.

Přílohy:

PDF znaleck-posudek-11340_16.pdf 2,99 MB
PDF 11340_16-draebn-vyhlka.pdf 332,61 kB