Datum a čas konání: 16.03.2021 13:00

Přidáno: 13.01.2021

Pozemky tvoří dva celky, vzdálené mezi sebou cca 900 m.
a) První část tvoří pozemek parc.č. 4912/6, obdélníkového tvaru, který se nachází jihovýchodně,
mimo obec, v pásu lesního porostu (převážně listnaté vzrostlejší stromy), v terénním přechodu mezi
zemědělskými pozemky. Terén je strmý. Na pozemek je přístup jen přes pozemky jiných vlastníků.
Dle územního plánu je pozemek veden jako „plochy lesní“. V okolí se nachází zemědělské, lesní
pozemky, krajinná zeleň a nedaleko protéká Krátkovský potok a za ním vede silnice I. třídy E50.
Centrum obce Starý Hrozenkov je ve vzdálenosti 850 m, do Uherského brodu je vzdálenost 18 km.
b) Druhý celek podlouhlého půdorysného tvaru tvoří pozemky parc.č. 5209/1, 5209/2, které na sebe
navazují, nachází se jižně, mimo obec v lesním porostu (jehličnatých a listnatých vzrostlejší stromů).
Terén je svažitý. Na pozemek je přístup po strmém terénu jen přes pozemky jiných vlastníků, popř.
přes lesní pozemek obce Starý Hrozenkov parc.č. 4768/1. Dle územního plánu je pozemek veden
jako „plochy lesní“. V okolí se nachází lesní a zemědělské pozemky. Centrum obce Starý Hrozenkov
je ve vzdálenosti 1,1 km, do Uherského brodu je vzdálenost 17,5 km.

 

DSC09390 DSC09392 LS

Přílohy:

PDF 13905_19-dv.pdf 340,03 kB
PDF 13905_19-posudek.pdf 6,61 MB