Datum a čas konání: 10.06.2020 13:00

Přidáno: 05.05.2020

Pozemky parc.č. 7024/1, 7024/2 a 7025 tvoří jeden větší celek, který je zvlněného terénu, situovaný v blízkosti čtyřproudé silnice “Teplická”, směrem k ul. Chanovská, naproti ČOV. Pozemek parc.č. 7028/3 se nachází přes ul. Chánovská, přímo u oploceného areálu ČOV, mimo tento areál. Pozemek je rovinatého terénu. Dle platného územního plánu se větší celek nachází ve stabilizovaných plochách ZP – zemědělské plochy; samostatný pozemek v ploše OZ – ostatní zeleň. V nově navrhovaném územním plánu se pozemky nachází v plochách změn Z98, s vyznačenou plochou “ZO”. Větší soubor pozemků je součástí většího zemědělského celku, který není obhospodařovaný, s náletovým porostem. Samostatný pozemek je mezi areálem ČOV a betonovým plotem podél chodníku. Vzdálenější okolí tvoří sídliště Chánov. Centrum Mostu je ve vzdálenosti cca 3 km, k čerpací stanici Benzina (ve směru na Teplice) je vzdálenost 125 m. Přístup je možný ze silnice a chodníku, z ulice Chánovská.

IMG_4501

IMG_4502

IMG_4519

Přílohy:

PDF 17278_19-dv.pdf 85,66 kB
PDF 17278_19-posud.pdf 2,95 MB