Datum a čas konání: 14.12.2021 14:00

Přidáno: 22.10.2021

Oceňované pozemky jsou situovány roztroušeně, zcela mimo zastavěnou část obce. Jedná se
o pozemky přístupné jen přes pozemky jiných vlastníků.
Lesní pozemky parc.č. 5957 a 5962 jsou mírně až velmi svažité, porostlé vzrostlými listnatými
stromy. Pozemky, půdorysně ve tvaru obdélníka, na sebe nepřímo navazují, jsou pouze rozděleny
lesní cestou (jiného vlastníka) a jsou součástí velkého lesního porostu. Přístup k pozemkům je možný
po nezpevněných polních a lesních cestách. Centrum obce Kobylí je ve vzdálenosti cca 3 km, do
Břeclavi je vzdálenost 30 km.
Pozemek vinice parc.č. 6693 je situován na svažitém terénu. V horní polovině jsou vysázeny tři řady
vinné révy, ve spodní části dvě řady. Vinice je udržovaná, obdělávaná. Sousední pozemky jsou
využívány obdobně k pěstování vinné révy nebo jako sady. Přístup k pozemku je možný po
nezpevněných polních cestách. Centrum obce Kobylí je ve vzdálenosti cca 2,5 km, do Břeclavi je
vzdálenost 30 km.

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Přílohy:

PDF 25550_16-dra.vyhlka-1.pdf 358,26 kB
PDF 25550_16-posudek-1.pdf 3,52 MB