Datum a čas konání: 16.03.2021 13:00

Přidáno: 19.01.2021

Jedná se o část bývalého výrobního areálu společnosti „Čemolen“. Součástí tohoto areálu je komplex
staveb tvořený rodinným domem č.p. 157 vč. navazujícího skladu a garáží, vedle jsou samostatně
stojící zděná kůlna s hospodářskou stavbou, dřevěné přístřešky a stodola. Naproti souběžně
s rodinným domem a skladem stojí průmyslový objekt č.p. 90, který je tvořen administrativní částí
s navazující výrobní částí. Za výrobní části je tovární komín. Mezi těmito objekty, u vjezdu do areálu,
je vrátnice s garáží. Celý areál je situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří zbývající
areálové stavby, které nejsou předmětem tohoto ocenění. Z jedné strany areál sousedí s rodinnými
domy. Jedná se o okrajovou lokalitu obce Leština u Světlé, centrum obce je ve vzdálenosti 550 m, do
Havlíčkova Brodu je vzdálenost 23,5 km. Přístup do areálu je možný přes vjezdovou bránu a branky,
oplocení je provedeno včetně zahrady okolo rodinného domu s přístupem přes branku a vjezdovou
bránu, dále pak z ulice je další vjezdová brána. Zbývající oplocení je proveden v rámci původně
většího celku areálufoto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 foto