Datum a čas konání: 24.08.2021 14:00

Přidáno: 08.07.2021

1) LV č. 2139
Pozemek parc.č. 1885 je rovinatého terénu, obklopen svažitými pozemky (v údolí). Na okolních
svažitých pozemcích je lesní porost, který je i na okrajích částech oceňovaného pozemku
vč. náletového porostu. V rovinaté části nelesního celku protékají dvě větve vodních toků, z rybníku
Obora, vzdáleněji (u rybníka) je ČOV. Pozemek je dle územního plánu obce Chotěboř ve
stabilizovaných plochách “E – plochy přírodní”. Centrum obce Chotěboř je ve vzdálenosti 1,9 km,
k ČOV je vzdálenost cca 550 m. Přístup je možný po lesních cestách.
2) LV č. 400
Pozemek parc.č. 2100 je mírně svažitého terénu, nachází se v k.ú. Libice nad Doubravou, mimo
zastavěný intravilán obce. Pozemek je součástí většího hospodářského celku. Dle územního plánu
obce Libice nad Doubravou, se pozemek nachází v plochách stabilizovaných “NZ – plochy
zemědělské”. Centrum obce Libice nad Doubravou je ve vzdálenosti 1,7 km, do Chotěboře je
vzdálenost 5,2 km. Přístup je možný z přilehlé silnice, u vrchní části pozemku.

foto foto 1 foto 2 foto 3

Přílohy:

PDF 272455_10-dra.-vyhlka.pdf 350,18 kB
PDF 272455_10-posudek.pdf 2,16 MB