Datum a čas konání: 09.02.2021 10:00

Přidáno: 06.01.2021

foto 1 foto 2 foto

Na pozemku parc.č. St. 4/3 je dle katastru nemovitostí evidována zemědělská stavba bez č.p./č.e., po
které jsou ovšem pouze známky zbývajících zděných obvodových konstrukcí, tedy torzo obvodového
zdiva. Dle územního plánu obce Kladruby se pozemek nachází ve stabilizovaných plochách: “BV –
bydlení venkovského typu”, jedná se tedy potenciálně o zastavitelné pozemky. Na torzo stavby, které
je součástí pozemku parc.č. St. 4/3, navazuje zemědělská stavba (chlévy), okolní zástavbu tvoří
hlavně rodinné domy. Pozemek se nachází na okraji zastavěného intravilánu části obce Milevo, jedná
se o nesrostlé území s obcí Kladruby, která je ve vzdálenosti cca 4 km, do Plzně je vzdálenost
cca 34,5 km. Přístup na pozemek parc.č. St. 4/3 je možný z nezpevněné cesty ve vlastnictví veřejného
sektoru.

Přílohy:

PDF 29036_19-draebn-vyhlka.pdf 333,77 kB
PDF 29036_19-posudek.pdf 8,32 MB