Datum a čas konání: 16.03.2021 13:00

Přidáno: 14.01.2021

fotofoto 2foto 1

Pozemky parc.č. St. 44 a 865/2 jsou k sobě přilehlé – tvoří tak tvoří jeden celek, který je mírně
svažitého terénu. Součástí pozemku parc.č. St. 44 je stodola, dále jsou na pozemku v malé míře
pozůstatky torza stavby postavené z kamene. Stodola je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je
samostatně stojící, ve velmi špatném technickém stavu (bez údržby). Dle územního plánu obce Rodná
se pozemky nachází v plochách stabilizovaných: “BV – plochy bydlení venkovského typu”, jedná se
tedy pravděpodobně o potenciálně stavební pozemky. Okolní okrajovou zástavbu části obce
Nahořany u Mladé Vožice tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Rodná je ve vzdálenosti 2,1 km,
do Tábora je vzdálenost 18,1 km. Přístup je možný volně z nezpevněné cesty, oplocení pozemků není
provedeno.

Přílohy:

PDF 47_04-draebn-vyhlka.pdf 332,31 kB