Datum a čas konání: 15.12.2020 10:00

Přidáno: 23.10.2020

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 fotoJedná se o k sobě přilehlé pozemky, které tvoří jeden funkční celek, jehož součástí je torzo stavby č.p.
450 a na ni navazující trafostanice (evidovaná na LV č. 1971). Stavba č.p. 450 je půdorysně
postavena ve tvaru obdélníka, ze štítové strany navazuje trafostanice, která není předmětem ocenění.
Vše je situováno na rovinatém terénu. Stav stavby č.p. 450 je spíše „hrubá stavba“, došlo zde
pravděpodobně k požáru – je bez střechy, není nijak zabezpečena proti vniknutí cizích osob,
dlouhodobě dochází k zatékání do konstrukcí a je tak pravděpodobné i narušení statiky. Podle našeho
názoru je stavba vhodná spíše k demolici a takto k ní přistupujeme v rámci ocenění.
Dle územního plánu hlavního města Prahy se pozemky nachází v plochách “OV” – všeobecně obytné,
viz výřez z územního plánu v příloze posudku. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy a přes
komunikaci je soukromá škola.
Centrum hlavního města Prahy je ve vzdálenosti cca 8 km, ke konečné tramvajové zastávce Divoká
Šárka (ul. Evropská) je vzdálenost 630 m. Přístup ke stavbě je možný z ulice Radčina, z druhé strany
pak z ulice Vlastina. Okolo stavby jsou zpevněné plochy chodníku a komunikace.

Přílohy:

PDF 4770_20-draebn-vyhlka.pdf 394,3 kB