Datum a čas konání: 10.06.2020 13:00

Přidáno: 24.04.2020

Pozemek se nachází v jihozápadní části katastrálního území Třebětín, na jeho okraji, mimo obec,
mezi obcemi Tasice a Sychrov. Přes pozemek protéká potůček „Jestřebnice“. Terén je převážně
podmáčený, neudržovaný, svažitý. Na pozemku se nachází několik vzrostlých smrků (cca 20 ks),
mladý lesní smrkový porost (cca 200 ks) a převážně náletové dřeviny (bříza) a křoviny. Na pozemek
je špatný přístup, pouze přes pozemky jiných vlastníků parc.č. 780 – Česká republika, nebo parc.č.
125/2, katastrální území Sychrov u Ledče nad Sázavou – soukromé osoby (udržovaný pozemek
s rekreační chatou). Dle územního plánu je pozemek veden jako „plochy přírodní“, nachází se
v lokálním biokoridoru. V okolí se nachází lesní pozemky, protéká potůček a nedaleko je rekreační
chata. Centrum obce Třebětín je ve vzdálenosti 2 km, do Kutné Hory je vzdálenost 21,6 km.DSC09142 DSC09143 DSC09144

Přílohy:

PDF vyhlka-6953_15.pdf 260,53 kB
PDF posudek-6953_15-1.pdf 2,65 MB