Datum a čas konání: 18.01.2022 13:30

Přidáno: 13.12.2021

Pozemky parc.č. 396/2 a 397 na sebe navazují a tvoří celek, který je mírně svažitého terénu.
Situovány jsou v okrajové části Mělníka. Na části pozemku parc.č. 397 jsou ovocné stromy (liniově
cca ve třech řadách). Přes pozemek vedou vzduchem souběžně dvě trasy el. vedení. Okolní zástavbu
tvoří hlavně rodinné domy. Dle územního plánu obce Mělník je pozemek parc.č. 397 z větší části
v plochách stabilizovaných “venkovské obytné území”, pouze pás u okraje komunikace a pozemek
parc,č, 396/2 se nachází v plochách “území přírodě blízká”. Centrum obce Mělník je ve vzdálenosti cca 5 km, do Prahy je vzdálenost 35 km. Přístup k pozemkům je možný z místní zpevněné komunikace. Pozemky parc.č. 493/91 a 493/96 se nachází téměř u sebe, jsou mírně svažitého terénu. Pozemky jsou součástí většího zemědělského celku, mimo zastavěný intravilán obce Mělník, v extravilánu k.ú. Vehlovice. Dle územního plánu obce Mělník, jsou pozemky v plochách stabilizovaných “zemědělské
pozemky”. Centrum obce Mělník je ve vzdálenosti cca 7 km, do Prahy je vzdálenost 37 km. Přístup
k pozemkům je možný pouze zemědělskými stroji.
Pozemky parc.č. 571/1, 582/93 a 582/106 na sebe navazujíc a tvoří celek, který je mírně svažitého
terénu, mimo zastavěný intravilán obce Mělník, v extravilánu k.ú. Vehlovice. Pozemek parc.č. 571/1
je určený k plnění funkce lesa. Navazující pozemky parc.č. 582/93 a 582/106 jsou dle územního
plánu obce Mělník, v plochách stabilizovaných “zemědělské pozemky”. Zemědělské pozemky jsou
součástí většího zemědělského celku, lesní pozemek tvoří pouze okrajový fragment lesa. Centrum
obce Mělník je ve vzdálenosti cca 6,5 km, do Prahy je vzdálenost 36,5 km. Přístup k pozemkům je
možný z polní cesty.(1)(2)

(3)

(6)

(5)

(4)

Přílohy:

PDF vyhlka-2.pdf 238,32 kB
PDF znaleck-posudek-2.pdf 4,32 MB

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.