Datum a čas konání: 14.12.2021 14:00

Přidáno: 03.11.2021

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 foto 8Jedná se o a) původní stavbu domu č.p. 46, který je postaven souběžně s komunikací a b) novostavbu
postavenou na zahradě a užívanou k bydlení (umístěna za původním domem, nezapsaná v katastru
nemovitostí). Na druhé straně zahrady, naproti domům, stojí objekt kůlny, navazuje na sousední
objekt.
Vše je situováno na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Nemovitosti se
nachází na okraji intravilánu části obce Vrbice u Hořoviček, centrum obce Hořovičky je ve
vzdálenosti 1,9 km, do Rakovníka je vzdálenost cca 18 km. Přístup k domům je možný přes
vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady.
Konstrukční řešení a technické vybavení stavby rodinného domu č.p. 46:
Rodinný dům č.p. 46 je půdorysně postaven zhruba ve tvaru písmene “T”, je samostatně stojící,
neobyvatelný – ve fázi provedených bouracích prací v interiéru, tedy pouze hrubá stavba, která je ze
zahrady otevřená, bez výplní otvorů. Dům je samostatně stojící, téměř navazující na sousední objekt.
Konstrukční řešení a technické vybavení stavby užívané k bydlení na pozemku parc.č. St. 38:
Novostavba rodinného domu (není ovšem zapsána v katastru nemovitostí), která je půdorysně
postavena ve tvaru obdélníka a navazuje na štítovou stranu sousedního cizího objektu.

Přílohy:

PDF 846_21-dra.-vyhlka.pdf 336,92 kB
PDF 846_21-posudek.pdf 1,41 MB