Datum a čas konání: 12.08.2020 10:00

Přidáno: 07.07.2020

Pozemky tvoří dva celky, jsou od sebe vzdáleny cca 2 km.
První celek pozemků tvořený pozemky parc.č. 538/9, 538/11 a 547/1 je situován v severovýchodní
městské části Praha-Šeberov, mezi intravilánem a dálnicí D1. Půdorysně mají velmi podlouhlý úzký
tvar, jsou nedaleko od sebe, tvoří spíše vyschlý, někde podmáčený sběrný kanál, funkční jen při
deštích. Terén je mírně svažitý, tvořící v průřezu koryto až do výšky cca 1 m, na pozemcích jsou
listnaté stromy a keře. Přístup na pozemky parc.č. 538/9 a 538/11 je po vedlejší nezpevněné polní
cestě a na parc.č. 547/1 pouze přes okolní pozemky jiných vlastníků. V okolí jsou plochy orné půdy,
výběhy pro koně, nedaleko vede dálnice D1 a okraj intravilánu (tedy zastavěné městské části). Dle
územního plánu hl. města Prahy se pozemky nachází v plochách „OP – orná půda, plochy pro
pěstování zeleniny (parc.č. 547/1); LR – lesní porosty s celoměstským systémem zeleně (parc.č.
538/9, 538/11)“. Přes pozemek parc.č. 547/1 je dle územního plánu veden vysokotlaký plynovod
s ochranným pásmem. Centrum městské části Praha-Šeberov je ve vzdálenosti 700 m, do centra hl.
města Prahy je vzdálenost 11 km. Využití je tedy spíše zemědělské
Druhý celek pozemků parc.č. 1418/2, 1418/3, 1418/4 je situován v jihozápadní městské části PrahaŠeberov,
mezi zastavěnou částí Šeberov (Hrnčíře), silnicí „Kunratická spojka“ a Hrnčířským
rybníkem. Pozemky tvoří jednotný celek. Terén je rovinný, obhospodařovaný. Přístup je pouze
přes okolní pozemky jiných vlastníků. V okolí jsou plochy orné půdy, nedaleko vede silnice
„Kunratická spojka“, dále je zde je Hrnčířským rybník a okraj zastavěné městské části. Dle územního
plánu hl. města Prahy se všechny pozemky nachází v plochách „OP – orná půda, plochy pro pěstování
zeleniny“ a „NL – louky a pastviny“. Přes pozemky vede nadzemní vedení elektrické energie.foto 2foto 1foto

Přílohy:

PDF 1281_05-draebn-vyhlka.pdf 364,54 kB