Datum a čas konání: 22.05.2019 10:30

Přidáno: 15.10.2018

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné o velikosti ½ na nemovité věci:

a) pozemek parc. č. 2380/1 (lesní pozemek) o výměře 863 m2, č. 2523 (lesní pozemek) o výměře 1064 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 365 pro okres Zlín, obec Loučka a katastrální území Loučka b) pozemek parc. č. 1107/2 (lesní pozemek) o výměře 982 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 26 pro okres Zlín, obec Loučka a katastrální území Loučka I.

dražební vyhláška 10252-17

znalecký posudek 10252-17

DSC00829