Datum a čas konání: 01.01.2025 00:00

Přidáno: 09.03.2015

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém
pozemku. Dům se nachází v obci Perštejn, části Údolíčko, v souvisle zastavěném území. Okolní
zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum obce Perštejn je ve vzdálenosti 2,3 km, do Chomutova je
vzdálenost 32 km. Přístup k objektu a na pozemky je možný brankou a bránou, z místní komunikace
přes pozemek p.č. 986/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 985/9 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, ve vlastnictví obce Perštejn. Oplocení je provedeno. Inženýrské sítě: je provedeno
napojení na el. energii, voda ze studny, kanalizace do žumpy.

2919-05 znalecký posudek

Mám zájem