Datum a čas konání: 22.05.2019 10:30

Přidáno: 05.04.2019

Pozemky se nacházejí mimo intravilán obce Ženklava a jsou svažitého terénu. Dohromady tvoří dva
celky, které jsou odděleny pouze úzkým pruhem pozemků. Nacházejí u okraje lesa, část pozemků
vedených ve zjednodušené evidenci (PK) jsou součástí lesa s lesním porostem, zbývající pozemky
jsou součástí většího zemědělského celku. Dle územního plánu obce se pozemky nachází v plochách
stabilizovaných neurbanizovaných; pozemek ve zjednodušené evidenci (PK) parc.č. 1934 v plochách
“NL – lesní”; navazující pozemky ve zjednodušené evidenci (PK) parc.č. 1929/5, 1930/3 a 1933/3
v plochách “NS – smíšené (vzrostlá zeleň)”, zbývající pozemky v plochách “NZ – zemědělské”.
Centrum obce Ženklava je ve vzdálenosti 2,5 km, do Nového Jičína je vzdálenost 9,5 km. Přístup
k pozemkům je možný z polní cesty a dále přes okolní zemědělské pozemky.

dražební vyhláška 4439-11

znalecký posudek 4439-11

P1230743