Datum a čas konání: 16.03.2021 13:00

Přidáno: 14.01.2021

Soubor pozemků parc.č. 145/26, 156/6 a 164/12 je zvlněného terénu, nachází se
v extravilánu k.ú. Lešetice, jižně od obce Lešetice. Soubor pozemků je součástí většího okolního
zemědělského celku, který sousedí s lesním komplexem. Dle územního plánu obce Lešetice se
pozemky nachází v plochách stabilizovaných: “NZ1 – plochy zemědělské (trvalé travní porosty)”.
Centrum obce Lešetice je ve vzdálenosti cca 850 m, do Příbrami je vzdálenost 4,1 km. Přístup je
možný po polních cestách.
Pozemek parc.č. 235/6 je rovinatého terénu, nachází se v severní okrajové části extravilánu
k.ú. Lešetice, mezi železniční tratí a haldou bývalého uranového dolu Příbram (Šachta č. 15).
Pozemek je součástí většího zemědělského celku. Dle územního plánu obce Lešetice se pozemek
nachází v plochách stabilizovaných: “NZ – plochy zemědělské”. Centrum obce Lešetice je ve
vzdálenosti cca 1,1 km, do Příbrami je vzdálenost 2,1 km. Přístup je možný pouze zemědělskou
technikou.IMG_1674 IMG_1676 ortofoto a ortofoto b

Přílohy:

PDF 12058_16-dv.pdf 344,19 kB
PDF 12058_16-zp.pdf 10,59 MB