Datum a čas konání: 12.12.2018 13:00

Přidáno: 02.11.2018

Jedná se o dražbu dvoupodlažní administrativní budovy spojené se skladovou částí, rozdělenou na čtyři expediční sklady, a navazující venkovní rampou spolu s přilehlými pozemky v Pardubicích – Semtíně. Zastavěná plocha je více než 1 000 m2, okolní pozemky zaujímají plochu více než 13 000 m2. Okolní zástavbu tvoří zejména průmyslové areály. Předmětem dražby je dále podíl o vel. 1/2 na okolních pozemcích o výměře 1 425 m2 zapsaných v KN jako manipulační plocha.

vyhlaska 2130-07

posudek 2130-07

P120094 P120095 P1200860 P1200873 P1200894 P1200946