Datum a čas konání: 23.01.2019 10:00

Přidáno: 21.12.2018

Jedná se o dražbu podílu o vel. id. 1/2 jednopodlažního rodinného domu spojeného s navazující stodolou do funkčního celku ve tvaru písmene L. Předmětem dražby nejsou všechny nemovité věci oce’nované v přiloženém znaleckém posudku, bližší informace naleznete v dražební vyhlášce.

vyhlaska 1652-18

posudek 1652-18

1 2 3 4