Datum a čas konání: 23.10.2019 13:30

Přidáno: 10.09.2019

Jedná se o dva pozemky parc.č. 504/39 a parc.č. 504/40, které jsou k sobě přilehlé a tvoří tak jeden
celek. Nacházejí se jižně mimo obec, uprostřed velkého obhospodařovaného celku. Mají tvar
podlouhlého obdélníka. Terén je zvlněný, mírně svažitý. Dle územního plánu obce je pozemek veden
jako „plochy zemědělské, Zo/I orná půda – plochy pro zemědělskou výrobu“. V okolí jsou pozemky
hlavně zemědělské a travní plochy. Centrum obce Radslavice je ve vzdálenosti 1,3 km, do Vyškova
je vzdálenost 4,1 km. Přístup k pozemkům je pouze přes okolní pole.