Datum a čas konání: 16.03.2020 00:00

Přidáno: 16.11.2017

Garáž je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je řadová vnitřní, situovaná na mírně svažitém
terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně další garáže. Centrum obce Duchcov je ve vzdálenosti 1 200 m,
do Teplic je vzdálenost 9 km. Přístup k objektu je možný po veřejné komunikaci. Inženýrské sítě:
je provedeno pouze napojení na el. energii.
Na pozemku parc.č. 3425 je v katastru nemovitostí vedena stavba bez LV, nicméně se jedná pouze
o nezastavěnou parcelu umístěnou mezi dvě řadové garáže, žádná stavba na ní nestojí.

Přílohy:

PDF znalecky-posudek-1990_11.pdf 1,17 MB

Mám zájem