Datum a čas konání: 07.07.2025 00:00

Přidáno: 14.02.2019

Zemědělská stavba se nachází na okraji obce. Dříve byla pravděpodobně součástí menšího
zemědělského družstva, k datu ocenění je již dlouhodobě nevyužívána. Oceňovaný objekt je
jednopodlažní stavba, půdorysně ve tvaru písmene „U“, s různými výškami stropů a tvarů střešních
konstrukcí. Krytinu střech tvoří vlnitý osinkocement, na malých přístavbách je krytina plechová.
Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnější omítky vápenocementové, místy opadané. Klempířské
prvky jsou neúplné z pozinkovaného plechu, částečně zkorodované. Okna dřevěná se zdvojeným
zasklením, vrata dřevěná, kovová a jedny novější sekční. Objekt byl pravděpodobně napojen na
elektřinu 230/400V s kompletním rozvodem, dále na vodu. Odpady byly řešeny jímkou. Topení
lokální. Centrum obce Jiřice u Moravských Budějovic je ve vzdálenosti 500 m, do Znojma je
vzdálenost 23 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno.
Upozorňujeme, že stavba je několik let nevyužívána, bez jakékoliv údržby, čemuž odpovídá i její
současný špatný technický stav (viz příloha Fotodokumentace). Dále upozorňujeme, že stavba je
postavena na pozemcích jiných vlastníků a příjezd nebo i přístup k objektu je taktéž přes pozemky
jiných vlastníků.foto 1

Přílohy:

PDF znalecky-posudek-2481_10.pdf 1,96 MB

Mám zájem