Datum a čas konání: 14.12.2021 13:30

Přidáno: 08.11.2021

V evidenci katastru nemovitostí je předmět ocenění veden jako spoluvlastnický podíl na bytových domech č.p. 93, 94 a 95, reálně se však jedná o užívání bytu označeného jako č. 10, o velikosti 3+1 a situovaného ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 94. Tento bytový dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu, který je výškově pod úrovní souběžné komunikace. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy. Centrum obce Bukovany je ve vzdálenosti cca 300 m, do Sokolova je vzdálenost cca 5,5 km. Přístup do domu je z ulice po venkovních schodech s navazujícím chodníkem ke vchodu do domu č.p. 94.

dražební vyhláška 10712-20

znalecký posudek 10712-20

IMG_4906