Datum a čas konání: 23.01.2019 10:00

Přidáno: 20.11.2018

Oceňované pozemky se nacházejí v oploceném areálu bývalého zemědělského družstva, mimo
zastavěnou část obce Bojanovice. Pozemky jsou umístěny blízko sebe, ovšem nepřiléhají k sobě –
jsou obklopeny areálovým pozemkem parc.č. 253/1 (jiného vlastníka).
Na pozemku parc.č. St. 99 je postaven montovaný kovový přístřešek (jiného vlastníka). Pozemek má
zpevněný povrch a je využíván ke garážování zemědělské techniky a autobusů.
Na pozemku parc.č. St. 101 je postavena malá zděná stavba (jiného vlastníka).
Pozemek parc.č. 529 je součástí většího pozemku, je se zpevněným povrchem, sloužící k parkování
nákladních automobilů a kamionů.
Centrum obce Bojanovice je ve vzdálenosti 800 m, do Znojma je vzdálenost 15 km. Přístup
k pozemkům je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků. Dle platného územního plánu obce
Bojanovice jsou tyto pozemky vedené jako „plochy výroby a skladování“.

dražební vyhláška 9600-17

znalecký posudek 9600-17

P1050384 P1050388