Datum a čas konání: 01.01.2025 12:00

Přidáno: 14.02.2019

Pfoto 1ozemky se nacházejí na okraji zastavěného území obce Voltýřov. Pozemky jsou mírně
svažité, vzájemně na sebe navazují a tvoří spolu pruh nepravidelného obdélníku. Pozemky parc.č.
55/1 a 55/3 jsou porostlé trvalým travním porostem a je na nich vysázeno několik starších ovocných
stromů, které jsou však neudržované a zanedbané. Navazující pozemek parc.č. 640/12 je obdělávaná
zemědělská půda, která je součástí většího půdního celku. Centrum obce Voltýřov je ve vzdálenosti
300 m, do Příbrami je vzdálenost 34 km. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněné polní cestě.
Dle platného územního plánu obce jsou tyto pozemky vedeny jako plochy bydlení. Inženýrské sítě
nebyly zjištěny.

Přílohy:

PDF znalecky-posudek-2946_03.pdf 4,5 MB

Mám zájem