Datum a čas konání: 15.12.2020 13:00

Přidáno: 22.10.2020

Pozemky zapsané na LV č. 493 tvoří dohromady jeden celek, na který navazuje pozemek
parc.č. St. 50/2 (LV č. 461). Pozemky se zčásti nachází v okrajovém intravilánu obce Vrbice
a vzdáleněji jsou součástí větších zemědělských celků. Dle územního plánu obce se pozemky
parc.č. 49/1, 49/2 a 49/3 nachází v plochách navrhované přestavby: “B – plochy bydlení venkovského
charakteru (B3). Pro další rozvoj bude nutné zvýšit výkon TS „Vrbice – Obec“ z které budou
napojeny rozvojové lokality B1, B2, B3 a B4”; pozemky parc.č. 167/2 a 167/3 se nachází v plochách
stabilizovaných: “B – plochy bydlení venkovského charakteru”; pozemky parc.č. 200/6 a 200/33 se
nachází v plochách stabilizovaných: “plochy zemědělské – orná půda”. V okolí zastavěného intravilánu obce jsou zbytky oplocení, dále je na pozemku parc.č. 167/2 dřevěný přístřešek (ZP cca 12 m2). Na pozemku parc.č. 200/33 druhu chmelnice, nebylo zjištěno vybavení pro popínavé rostlinstvo. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy a vzdáleněji jsou zemědělské plochy. Centrum obce Vrbice je ve vzdálenosti od 240 m, do Roudnice nad Labem je vzdálenost cca 7,5 km. Přístup k pozemkům je ze dvou stran po zpevněných a nezpevněných cestách.

Přílohy:

PDF drazebni-vyhlaska-17783_15.pdf 172,81 kB
JPG foto-17786_15_1.jpg 376,55 kB