Datum a čas konání: 21.09.2021 13:00

Přidáno: 13.08.2021

Pozemky parc.č. 1621, 1623, 1624 a pozemek parc.č. 1622, jehož součástí je stavba rodinné rekreace
č.e. 411 (rekreační chalupa), tvoří funkční celek, který se nachází dle územního plánu obce Desná
v plochách stabilizovaných “SR1: plochy smíšené obytné – rekreační 1”. Rekreační chalupa je
půdorysně postavena zhruba ve tvaru obdélníka, s jednopodlažní přístavbou ze štítové strany a z boku
se vstupní verandou. Chalupa je samostatně stojící, situovaná na svažitém terénu, z jedné strany je
okraj přesahu střechy z části ve výšce krajnice souběžné komunikace. Okolní zástavbu tvoří hlavně
domy k rekreaci nebo bydlení. Přístup ke stavbě je možný volně přímo z komunikace, po vlastních
pozemcích, které obklopují chalupu. Oplocení pozemků není provedeno, pouze jsou v horní části
terasovitě vyrovnány kamennými opěrnými zdmi pro možný vjezd z komunikace na pozemek.
Naproti přes komunikaci je oddělený pozemek parc.č. 1620 o výměře 45 m2, který je
trojúhelníkového tvaru. Pozemek se dle územního plánu obce Desná nachází v plochách
stabilizovaných “NSzp: plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní”.
Na funkční celek v plochách dle územního plánu obce vedených jako “SR1”, navazují pozemky
parc.č. 1629 a 1637. Pozemky jsou svažitého terénu, z části s liniovým porostem a navazující plochy
remízku s balvany, která se nachází ve spodní části pozemku parc.č. 1629. Dle územního plánu obce
Desná se pozemky nachází v plochách stabilizovaných “NSzp: plochy smíšené nezastavěného území
– zemědělské, přírodní”. Jejich poloha je ohraničena komunikací a okolní zástavbou, dále je
v blízkosti sjezdovky s vlekem Černá Říčka. Přístup na pozemky je možný ve spodní části volně
z komunikace, nebo z navazujících pozemků obklopujících chalupu.
Další pozemek parc.č. 1376, je součástí ploch vedených dle územního plánu obce Desná jako “NSzp:
plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní”. Pozemek je svažitého terénu
se smíšeným porostem, který je součástí většího celku obdobného krajinného charakteru v okolí.
Pozemek je ve vzdálenosti cca 280 m od většího celku s rekreační chalupou č.e. 411. Přístup je
možný z komunikace, vrchní hranici pozemku vymezuje cesta, která navazuje na komunikaci.
Funkční celek a oddělené pozemky se nachází v okrajové části obce Desná, v řidčeji zastavěné
rekreační oblasti podél komunikace, která vede k vodní nádrži Souš. Centrum obce Desná je ve
vzdálenosti 4,7 km, do Jablonce nad Nisou je vzdálenost cca 16 km.

Přílohy:

PDF drazebni-vyhlaska-10958_20.pdf 239,44 kB
JPEG foto-10958_20.jpeg 738,42 kB
PDF znalecky-posudek-10958_20.pdf 3,15 MB