Datum a čas konání: 23.01.2019 10:00

Přidáno: 20.11.2018

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka se vstupní obdélníkovou přístavbou, je
samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Na dům dále navazuje stodola, půdorysně
dohromady s domem tvoří tvar písmene “L”. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum
obce Doubravička je ve vzdálenosti cca 150 m, do Mladé Boleslavi je vzdálenost 14 km. Přístup
ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady.
Pozemek parc.č. 548 je vzdálen cca 1,3 km od rodinného domu č.p. 50. Jedná se o lesní pozemek,
v okrajové části k.ú. Doubravička, mimo zastavěný intravilán obce. Dle územního plánu obce
Doubravička se pozemek nachází ve stabilizovaných plochách: “NL – plochy lesní”. Centrum obce
Doubravička je ve vzdálenosti cca 750 m (vzdušnou čarou), do Mladé Boleslavi je vzdálenost cca 14
km. Přístup k pozemku je pouze přes okolní zemědělské a lesní pozemky, pouze zemědělskými stroji.

dražební vyhláška 21809-17

znalecký posudek 21809-17

P1160584 P1160593