Datum a čas konání: 23.10.2019 13:00

Přidáno: 10.09.2019

Pozemky jsou umístěny na okraji města Olomouce, v městské části Nové Sady. Pozemky jsou součástí menší zahrádkářské kolonie. Pozemek parc.č. 276/5 je pozemek oplocené zahrady, pozemek parc.č. 217/5 je pak součástí přístupové nezpevněné cesty, který přímo sousedí s pozemkem zahrady. Přístup k pozemkům parc.č. 217/5 i 276/5 je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků – dle LV č. 657 není tato situace nijak řešena (např. služebností). Pozemek zahrady parc.č. 276/5 je ve tvaru obdélníka, je situovaný na rovinatém terénu a je na něm vysázeno několik ovocných stromů a okrasných keřů. Na hranici parc.č. 276/5 je postavena zahradní chatka ve tvaru obdélníka (cca 10 m2). Její nosné konstrukce jsou dřevěné, s oboustranným obitím. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytina plechová, částečně zkorodovaná. Okno dřevěné s jednouchým zasklením. Ostatní technické vybavení nebylo zjištěno. Na výše uvedeném pozemku, v jeho střední části je postavena ještě jedna menší dřevěná chatka, pravděpodobně na uložení zahradního nářadí. Tyto stavby nejsou zakresleny v katastrální mapě. Do centra krajského města Olomouce je vzdálenost 5 km. Přístup na zahradu je možný přes plotovou branku, oplocení je provedeno drátěným pletivem na kovových sloupcích. Nebylo zjištěno napojení na žádné inženýrské sítě.

Přílohy:

PDF drazebni-vyhlaska-8507_15.pdf 119,93 kB
PDF znalecky-posudek-8507_15.pdf 5,33 MB
JPG foto-4.jpg 640,21 kB