Datum a čas konání: 12.12.2018 13:00

Přidáno: 01.11.2018

Pozemky tvoří dva celky, jsou situovány mimo intravilán části obce Štětí, Radouň. Pozemky parc.č. 175, 191/4, 192/3 a 233/2 tvoří jeden celek, který je mírně svažitého terénu, na okraji v plochách s přírodním porostem “součástí remízku”. Pozemky parc.č. 1534/1, 1534/2, 1536, 1544/3 a 1715/2 tvoří druhý celek, z čehož pozemek parc.č. 1544/3 je lesního druhu, převážně s listnatým lesním porostem, který okrajově zasahuje i na pozemek parc.č. 1534/2. Lesní pozemek je svažitého terénu. Ostatní navazující pozemky jsou zemědělského druhu, vyjma pozemku parc.č. 1715/2 – část cesty v krajině. Zemědělské pozemky jsou převážně rovinatého terénu. Dle územního plánu obce Štětí se pozemky nachází v plochách stabilizovaných: “ZEM – zemědělské plochy, LES – lesní plochy” a menší plochy pozemků v plochách: “PP – přírodní plochy”. Centrum obce Štětí je ve vzdálenosti 4,5 a 5 km, do Litoměřic je vzdálenost 23 km. Přístup k prvnímu souboru pozemků je možný přes okolní pozemky, s kterými tvoří větší hospodářský celek. Přístup k druhému souboru pozemků je přímo z místní komunikace.

Přílohy:

PDF drazebni-vyhlaska-60096_12.pdf 147,48 kB
PDF znalecky-posudek-60096_12.pdf 6,78 MB
JPG foto-1-2.jpg 171,63 kB