Datum a čas konání: 21.09.2021 13:00

Přidáno: 18.08.2021

Pozemky parc.č. 116/2 a 116/3 tvoří jeden celek, který je součástí většího celku pastvin ohraničeného
el. ohradníkem. Součástí pozemku parc.č. 116/2 je smíšený porost a ovocné stromy. Pozemky jsou
mírně svažitého terénu. Dle územního plánu obce Běhařov se pozemek parc.č. 116/2 nachází ve
stabilizované ploše: “sady a zahrady mimo intravilán”; pozemek parc.č. 116/3 v plochách druhu orná
půda, v návrhu jako “trvalé travní porosty”. Centrum části obce Úborsko, Běhařov je ve vzdálenosti
cca 550 m, do Klatov je vzdálenost 13 km. Přístup je možný po polních cestách.

Přílohy:

PDF drazebni-vyhlaska-6829_17.pdf 128,39 kB
PDF znalecky-posudek-6829_17.pdf 1,4 MB
JPEG foto-6829_17.jpeg 644,69 kB