Datum a čas konání: 21.06.2023 00:00

Přidáno: 11.10.2022

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem – pozemku p.č. 32/1 – ostatní plocha a pozemku p.č. 33 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Hevlín, obec Hevlín, okres Znojmo, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Hevlín, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 838 – ostatní plocha, p.č. 5280/1 – ostatní plocha, p.č. 5282/1 – ostatní plocha, p.č. 842/1 – ostatní plocha a p.č. 826/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Hevlín, č.p. 224, 671 69 Hevlín. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 10 m od předmětu ocenění.
Dle informací ČSÚ se v obci Hevlín nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Hevlín (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „SV – plochy smíšené obytné – venkovské.“ Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

dražební vyhláška 109522-09 opak.

znalecký posudek 109522-09

 

P1110041 P1110054


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.