Sídlo úřadu:

Evropská 663/132
Praha 6 – Dejvice 160 00
Email: e-podatelna@exekuce.eu
Telefon: 255 702 060-3
Datová schránka: scxg8vg
Technické podmínky pro příjem podání

Úřední hodiny

Pro účastníky rozvrhových jednání a jednání o obmeškalém vydražiteli bude exekutorský úřad dne 27.1.2021 otevřen.

Exekutorský úřad bude v období od 21.12.2020 – do odvolání uzavřen. Od 7.12.2020 do odvolání nebude umožněno individuální nahlížení do spisu. Možnost nahlížení do spisu bude zachována formou předání exekučního spisu na CD nosiči (za poplatek).

PO: 10:00 – 11:30
12:30 – 16:00
ÚT: 10:00 – 11:30
12:30 – 16:00
ST: 10:00 – 11:30
12:30 – 16:00

Technické podmínky pro příjem podání